Verdis operaer

Un ballo in maschera
Maskeballet
Libretto: Antonio Somma

- efter Eugène Scribes operalibretto Gustave III
 

Uropført den 17/2 1859 på Teatro Apollo i Rom

Operaen handlede oprindelig om mordet på den svenske kong Gustav III i 1792, men censuren ville ikke tillade omtale af mord på kronede hoveder - eller europæiske regenter i det hele taget, så handlingen måtte flyttes og personerne ændres. Kong Gustav blev således til Riccardo, engelsk guvernør i Boston i 1600 tallet, ligesom de forskellige historiske personer blev ændrede til fiktive, der kunne passe ind i den reviderede version af historien. Ændringerne blev foretaget før operaen havde premiere, og det er først i nyere tid, man er begyndt at eksperimentere med den oprindelige ide. Det er under alle omstændigheder kun nogle navne man kan ændre. Således hedder Renato stadigvæk Renato i den svenske version. selvom rollelisten angiver  Anckarström, der i virkeligheden hed Johan Jacob til fornavn.

Personerne er:
 

Riccardo,
Earl of Warwick
Gustavo III
guvernør i Boston
konge af Sverige
tenor
Renato
grev Anckarström
en kreoler, hans sekretær
kongens ven
baryton
Amelia gift med Renato / Anckarström sopran
Ulrica 
Madam Arvedson
en spåkone alt
Oscar en page sopran
Silvano / Christiano en sømand bas
Samuel / grev Ribbing guvernørens / kongens fjende bas
Tom / grev Horn guvernørens / kongens fjende bas
 - en dommer tenor
 -  Amelias tjener tenor

1.Akt - scene 1:
Guvernørpaladset i Boston (Det kongelige slot i Stockholm)
   Riccardo er generelt vellidt og respekteret som guvernør, men der er en lille gruppe konspiratorer, der bærer nag til ham af personlige grunde, og pønser på at myrde ham.
   Alle mulige folk venter på at komme i audiens hos guvernøren, blandt dem Samuel og Tom, som leder sammensværgelsen. Riccardo ankommer og erklærer sig villig til at lytte storsindet til, hvad hans undergivne har på hjerte. Pagen Oscar kommer ind for at få godkendt listen over de inviterede til guvernørens bal. Riccardo lægger mærke til Amelias navn på listen - kvinden han elsker. Han hengiver sig til drømmerier.
   Renato kommer ind. Han er Riccardos sekretær og trofaste ven, og desuden Amelias mand. Han ser at guvernøren er bedrøvet og fortæller at han godt ved hvad der bekymrer ham. Riccardo bliver forskrækket og tror at Renato har gættet hans følelser for Amelia. Han bliver derfor helt lettet da Renato fortæller ham om sammensværgelsen, og vil ikke engang vide navnene på de sammensvorne. Han tager meget let på faren selvom Renato insisterer på at han skal tage advarslen alvorligt.
   Oscar melder nu overdommeren. Han vil have guvernøren til at underskrive en udvisningsordre på Ulrica, en sandsigerske, der er anklaget for hekseri. Oscar forsvarer hende og roser hendes profetiske evner. Riccardo ved ikke hvad han skal stille op med kvinden, og beslutter sig til selv at undersøge hendes evner. Han inviterer alle til at følge ham til sandsigerskens hytte i forklædning. De fleste officerer og kavalerer finder ideen underholdende. Renato mener det er uklogt, mens Samuel og Tom ser en uventet lejlighed til at føre deres morderiske plan ud i livet.

1.Akt - scene 2:
Sansigerskens hytte.
   Ulrica fremmaner "Underverdenens Herre" i indgangen til sin hytte mens mænd, kvinder og børn åndeløst ser til. Riccardo ankommer, forklædt som fisker, og opdager at han er kommet før de andre. Han får øje på en af sine egne sømænd, Silvano, der er kommet for at spørge sandsigersken om sin fremtid. Ulrica spår ham at han snart vil blive forfremmet, og endda blive rig. Guvernøren morer sig og ser sit snit til at putte såvel guld som en officersbestalling i lommen på sømanden, hvorved han får spådommen til at gå i opfyldelse.
   En af Amelias tjenere banker på en hemmelig dør. Han meddeler at hans frue ønsker at konsultere den kloge kone i en sag af yderste vigtighed. Ulrica sender alle væk og Amelia kommer ind i en tilstand af nervøs ophidselse. Hun beder om et middel mod den lidenskabelige kærlighed, der piner hende.
   Der findes et middel. Amelia skal gå alene ud og samle den magiske urt. Det skal ske ved midnat og den vokser kun på galgebakken uden for byen. Saften fra denne plante vil slukke hendes lidenskab. Riccardo, der har siddet skjult og lyttet til de to kvinders samtale, har nu endelig fået vished for at Amelia også elsker ham. Han beslutter sig til at følge efter hende når hun skal ud på sin midnatstur. Folkemængden udenfor hytten er ved at blive utålmodig. Amelia smutter igen ud af den hemmelige dør.
   Det meste af hoffet ankommer nu, klædt i de mærkværdigste kostumer. I deres påhør beder Riccardo, uden at afsløre hvem han er, sandsigersken om at læse i sin hånd.
   Spådommen er dramatisk. Hun spår ham at han snart vil dø for en vens hånd. Riccardo prøver at le ad den dystre forudsigelse, men munterheden er noget påtaget. Alle de tilstedeværende er rystede. Sandsigersken, der bliver presset til at uddybe sin spådom, tilføjer at den første mand, der trykker ham i hånden, er den der vil myrde ham.
   Først nu ankommer den trofaste Renato. Han har ikke hørt spådommen, og trykker guvernørens hånd varmt og længe. Dette får alle til at mene at forudsigelsen er falsk. Riccardo afslører hvem han er, og omstøder udvisningsordren, til folkets store jubel.

2.Akt:
Galgebakken uden for Boston.(En øde mark uden for Stockholm)
   Amelia begiver sig ud til det trøstesløse sted, spåkonen har udpeget. Hun er rædselsslagen, men drives, af sin pligt som hustru, til at lede efter den magiske urt. Hun føler imidlertid sin kærlighed til Riccardo lige så kraftigt. Netop som midnatsklokken lyder ser Amelia til sin rædsel et kranie, der synes at komme op af jorden. Hun falder på knæ og påkalder Guds hjælp.
   Riccardo nærmer sig, men Amelia kan ikke klare at tale med ham lige nu. Hun beder ham gå selvom han lover at han vil respektere hendes ære. Deres ordveksling bevæger sig mellem fortrydelse og længsel indtil Amelia til sidst tilstår at hun elsker ham, og de giver deres kærlighed frit løb.
   Pludselig kommer Renato til syne. Han er på sporet af konspiratorerne og er kommet for at redde guvernøren fra et forestående baghold. Amelia, der lige har nået at skjule sit ansigt bag et slør, beder Riccardo flygte.
   Før han går betror Riccardo den tilslørede kvinde til Renato og aftvinger ham et løfte om at følge hende ind til byen uden at kigge på hende eller prøve at tale til hende. Faren er imidlertid overhængende og Riccardo må skynde sig bort.
   Nu kommer Samuel, Tom og de øvrige konspiratorer brasende. De undrer sig over at finde Renato i stedet for guvernøren og de vil vide hvem den tilslørede kvinde er. Renato trækker sit sværd for at stoppe dem. Amelia, der er bange for at hendes mand skal dø, kaster sig imellem dem, og lader sløret falde. Alle stopper i forbløffelse. Renatos tragiske opdagelse og Amelias desperation blandes med konspiratorernes munterhed.
   Renato er rasende over forræderiet og besluttet på at hævne sig. Han inviterer Samuel og Tom til at besøge sig næste morgen.

3.Akt:
Et værelse i Renatos hus.
   Renato har besluttet at Amelia skal dø for at sone sit forræderi. Hun beder om at få lov til at omfavne sin søn for sidste gang. Hun går, og Renato, der har ondt af hende, indser at det er bedre at hævne sig på guvernøren, der må være den virkelige ansvarlige for forræderiet.
   Samuel og Tom kommer ind. De er først mistænksomme over for Renatos pludselige skift, men han overbeviser dem ved at  tilbyde sin søns liv som pant på sin oprigtighed. De sværger alle tre hævn over Riccardo. Men der er jo kun en af dem der kan komme til at tildele guvernøren dødsstødet. De beslutter at trække lod om, hvem det skal være. De skriver deres navne på tre stykker papir, som de kommer i en krukke. Amelia, der netop kommer ind i værelset, får tildelt opgaven at trække en seddel. Renatos navn står på den seddel hun trækker. Hun gætter hvad det drejer sig om, og ved nu at Riccardo er dødsdømt.
   Nu kommer Oscar ind med en invitation fra guvernøren til maskebal i guvernørpaladset. Dette er den ideelle lejlighed for Samuel, Tom og Renato, til at udføre deres morderiske plan.

3.Akt - scene 2:
Guvernørens private gemak. (Kongens private gemak)
   Riccardo har truffet den pinagtige beslutning, ikke at se Amelia igen. Renato skal sendes til England, og hans kone skal rejse med ham. Men han vil aldrig kunne glemme hende.
   Oscar bringer ham et brev fra en ukendt kvinde, der advarer guvernøren om at han vil blive genstand for et mordforsøg på ballet. Da han ikke bryder sig om at blive regnet for en kujon, men også for at se Amelia for sidste gang, beslutter Riccardo at deltage i festen alligevel.

3.Akt - scene 3:
Balsalen i guvernørpaladset. (Balsalen på slottet)
   Maskeballet er allerede i gang med musik og dans. Konspiratorerne er bange for at Riccardo skal holde sig væk, men Renato lokker ud af Oscar at guvernøren er til stede, og også hvordan han er klædt.
   I mellemtiden har Amelia genkendt Riccardo. Hun tigger ham om at flygte. Men Riccardo har ikke travlt. Han vil sige ordentligt farvel til sin elskede. Han ved jo, det er sidste gang de skal ses.
   Renato har stået lige i nærheden og ovrværet den tårevædede afskedsscene. Idet de skilles kaster han sig immellem dem og jager sin kniv i Riccardo.
   Der bliver stor opstandelse. Riccardo er ikke helt død endnu. Han vil ikke have Renato arresteret, men fortæller i stedet om sine planer for ham og Amelia. Han proklamerer Amelias uskyld og tilgiver sine fjender, hvorefter han dør. Renato fortryder bitterligt sin handling og hele forsamlingen sørger.

Historien er genfortalt på dansk af
Anne-Catrine
INDEX